Ikastetxeak Elkarteak eta Astialdi Taldeak Familiak
FAMILIAK
  Eduki orokorrak Eduki espezifikoak Teknikak



Atal honetan, Bakerako Hezkuntzaren eta Giza Eskubideen arloekin erlazionatutako zenbait jarduera aurkituko duzu, umeekin etxean garatu ditzazun.

Jarduera eta dinamikek ez dute ordena kronologiko jakinik. Beraz, egokien jotzen duzuen gaiaren arabera garatu ditzakezue, zuen seme-alabekin lantzean.

Gainera, saio bakoitza garatzeko metodologia eta planteamendua eskaintzen duten Orientazio Pedagogikoak ere badituzu.

SARTU